montserrat0073
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
sarcòfag antropomòrfic
mides
186 x 43 x 33 cm
material
fusta estucada i policromada
procedencia
època/dinastia
ptolemaica (600-200 aC.)
referencies
  • Aquesta obra pertany a una de les cinc, que entre altres obres d’art i arqueològiques i d’altres cultures, van formar part de la donació realitzada el 17 de febrer de ‘any 2003 per l’entitat Fundación Caja de Madrid, fons que a la vegada procedia de la desapareguda entitat financera Banca Jover.
comentaris
  • pertany a un home anomenad Padiherpakhered fill de Dedhathhorimu (mare) i de Padiherishef (pare)
  • te com a número el 8 de referencia en el cataleg referenciat i ademes el: N.R.:I/37B i 620.203
bibliografia
  • Cultura-Cultures. Cataleg exposicio Donació d’art i arqueologia de Caja Madrid al museu de Montserrat. 2006
  • La Col·lecció Egípcia del Museu de Montserrat. Museu de Montserrat-Societat Catalana d’Egiptologia. Barcelona 2008
  • D’Amicone Elvira. Algunes peces de ceràmica i els sarcòfags de Naisenetniut i Padiherpakhered, a Cultura – cultures. Barcelona 2006
  • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
 procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  24 febrer 2007