montserrat0074
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
 vas de ceramica de tipus boca negra (black topped ware)
mides
 25,00 x 13,00 x 13,00 cm
material
 argila cuita
procedencia
època/dinastia
 cultura Nagada I, època predinàstica 3600 aC
referencies
  • Aquesta obra pertany a una de les cinc, que entre altres obres d’art i arqueològiques i d’altres cultures, van formar part de la donació realitzada el 17 de febrer de ‘any 2003 per l’entitat Fundación Caja de Madrid, fons que a la vegada procedia de la desapareguda entitat financera Banca Jover.
comentaris
  • Te com a número de referencia del cataleg el 5, i a més N.R.:II-325944
bibliografia
  • Cultura-Cultures. Cataleg exposició, Donació d’art i arqueologia de Caja Madrid al museu de Montserrat. 2006
  •  La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  24 febrer 2007