montserrat0097
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-

.
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
 fragment de vas ceramic
mides
 110 (amplada) x 89 (alçada) mm
material
 fang cuit amb un bany exterior de color blanc verdos
procedencia
època/dinastia
 ramesida 1314-1085 aC. Regne Nou.
referencies
 • Número inventari 541.502
comentaris
 • L’inscripcio diu “sermet” (cervesa popular egipcia) (veguda dolça) (si es parla de gra, parlariem d’una mesura d’un semi solid)
 • Aquesta inscripcio hieratica, es junt amb la mes extensa del papir del museu episcopal de Vic, les uniques existents als museus Catalans.
bibliografia
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998.
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Baqués Estapé Lorenzo, Sobre un fragmento de vaso cerámico con inscripción hierática (del MOBM), Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, año XIII, 1977
 • La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  17 desembre 2006