montserrat0100
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
etiqueta de momias
mides
131 x 28 x 4 mm
material
fusta
procedencia
època/dinastia
Periode Roma
referencies
 Numero inventari: SM6

comentaris
 • porta inscripcio de tres linees en demotic amb transcripcio hieratica, combinacio d’escritures poc freqüent.
 • el comentari d’aquest fragment de fusta el trobem a(#) pag 260.
bibliografia
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998.
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • (#)Baqués Estapé Lorenzo, Sobre un fragmento de vaso cerámico con inscripción hierática (del MOBM), Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, año XIII, 1977
 • Gaudard F. (2015) “A Demotic-Hieratic Mummy Label in the Museu de Montserrat,” in Mélanges offerts à Ola el-Aguizy, edited by Fayza Haikal, pp. 159-68. Bibliothèque d’Etude 164. Cairo: IFAO
 procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  17 desembre 2006