montserrat0102
 
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou incrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.

 

nom
 escarabeus
mides
 16.5 x 11 mm
material
 pasta (*)
procedencia
època/dinastia
regne mitja
referencies
 • Número 550.118, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis
 • (*) farem servir l’expresio pasta en lloc de la Faiença o la Esteatita que es confonen.

 

comentaris
 • escarabeus redescobert al fons del museu, posteriorment al treball (#), pero comentat a (*) pag 259, on diu : “aparecio entre las piezas guardadas en los almacenes del museo un bello escarabeo posiblemente del Imperio Medio”
bibliografia
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998.
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • (#)Baqués Estapé Lorenzo, Escarabeos Egipcios, Catálogo del MOBM, II, Ampurias, 31-32, 1969-70. pag.295-304
 • (*)Baqués Estapé Lorenzo, Sobre un fragmento de vaso cerámico con inscripción hierática (del MOBM), Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, año XIII, 1977
 • La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Ègiptologia.
 procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  01 octubre 2006