montserrat0123

.

Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-

  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
Amulet “dos dits”
mides
72 x 20 mm
material
Diorita o basalt negre
procedencia
època/dinastia
Baixa Època
referencies
  • Número inventari xxx.xxx
comentaris
El amulet “dos dits” mostra els dits índex i mig, amb les ungles i articulacions clarament indicades. Aquests eren col·locats a la mòmia prop de la incisió per on els òrgans interns van ser retirats abans d’embalsamar. Això suggereix que l’amulet pretén reafirmar el procés d’embalsamament, els dits que representen als de Anubis, el déu del embalsamament. També s’interpreta que l’amulet tenia la intenció de ‘mantenir’ la incisió segellada, per evitar que les forces malignes entressin al cos.
Confeccionat en la seva majoria de pedra fosca i dura com el basalt, obsidiana o la esteatita, però sempre minerals foscos, ja que el negre s’associava amb el sub mont .
La duresa de les pedres era un símbol de resistència i així van ser fets per assegurar que els seus poders màgics durarien tota l’eternitat. Això és consistent amb les dues interpretacions de la funció d’amulet dels “dos dits”, ja que era important que el cos romangués intacte per a tota l’eternitat i perquè el mort pogués gaudir de la vida futura.
Trobem dues varietats, els amulets de la mà dreta i els de l’esquerra, sempre representant els dits índex i el mitjà o cor.
Els trobem localitzats entre els embenats normalment a la banda esquerra de la pelvis, de vegades a la base de l’estómac, o enmig de l’estómac, mai per sobre d’aquest.
bibliografia
  1. Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  2. Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  3. Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  4. Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
  5. Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  15/04/2013