montserrat0171
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic .
nom
Figureta de Ammon
mides
material
Bronze
procedencia
època/dinastia
Baixa Epoca
referencies
  • Número N.R., segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis.
comentaris
Figura probable del déu Amon, Ammó o Ammon, representat portant sobre el seu cap un tocat compost per dues plomes, dividides en seccions, i un disc solar a la base. Podia també portar-hi el Ceptre Uas i al altre ma l’Anj.

Aquest darrers atributs no son presents en la figura exposada al museu, pero podem veure els paral·lelismes a:

ibliografia
  • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
  • Revista de la Societat Catalana d’Amics de l’Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2, 1999 pag 32-34
  • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
  • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
  • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997
  • Figueras i Palá Pau,  (Antoni M.Figueres), Estatuillas egipcias de personas, Catálogo del MOBM, I, Boletin de la Asociación Española de Orientalistas, año V, Madrid 1969, pag. 155-173
procedencia imatges 
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 modificat 23/05/2013