montserrat0192
 
 
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Els vasos canops contenian les visceres del difunt, del proces de momificacio.
 • Representaben els quatre fills d’Horus, sota quatre divinitats protectores. (veure comentaris)
 • Podien estar fets, entre altres, d’Alabastre, Calcària o Ivori.
nom
 Part superior d’un vas canop amb Duamutef
mides
 
material
 Alabastre
procedencia
 
època/dinastia
 Baixa Època  (s.X-IV a J.C.) (1085-341 a J.C.)
referencies
 • Sembla ser que el vas 0152 amb número inventari 580.004 d’aquest museu és un dels tres unics ejemplars que hi han a la peninsula Iberica que tenen inscripcions.
 • Número 610.201, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis.
 • El museu té vuit vasos canops sencers i dues tapes. 
 • No totes les tapes corresponen al vasos. 
comentaris
 

Els fills d’Horus

 

contenia

divinitat

Amset (home)

sud

fetge

Isis

Hapy (babuì)

nord

pulmons

Neftis

Duamutef (xacal)

est

estómac

Neit

Quebehsenuf (falcó)

oest

budells

Selkis

bibliografia
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • VV AA amb la coordinació de Javier Uriach i jaume Vivó. La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat. Museu de Montserrat – Societat Catalana d’Egiptologia. Barcelona 2008 
 procedencia imatges 
 •  Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
 modificat 08/07/2008