montserrat0192
 
 Propietat de Museu de Montserrat

-Abadia i Santuari de Montserrat-

Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Els vasos canops contenian les visceres del difunt, del proces de momificacio.
 • Representaben els quatre fills d’Horus, sota quatre divinitats protectores. (veure comentaris)
 • Podien estar fets, entre altres, d’Alabastre, Calcària o Ivori.
nom
 Vas Canop amb Amset
mides
 
material
Pedra Calcària
procedencia
 
època/dinastia
 Baixa Època  (s.X-IV a J.C.) (1085-341 a J.C.)
referencies
 • Sembla ser que el vas 0152 amb número inventari 580.004 d’aquest museu és un dels tres unics ejemplars que hi han a la peninsula Iberica que tenen inscripcions.
 • Número 610.209, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis serratis.
 • El museu té vuit vasos canops sencers i dues tapes. 
 • No totes les tapes corresponen al vasos. 

  Propietat de Museu de Montserrat
  -Abadia i Santuari de Montserrat-
comentaris
 

Els fills d’Horus

 

contenia

divinitat

Amset (home)

sud

fetge

Isis

Hapy (babuì)

nord

pulmons

Neftis

Duamutef (xacal)

est

estómac

Neit

Quebehsenuf (falcó)

oest

budells

Selkis

bibliografia
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Revista Societat Catalana Amics Orient Proxim Antic, ERIDU, nº 2 1999 pag 32-34
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.
 • VV AA amb la coordinació de Javier Uriach i jaume Vivó. La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat. Museu de Montserrat – Societat Catalana d’Egiptologia. Barcelona 2008 
 procedencia imatges 
 •  Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
 
 modificat 08/07/2008