montserrat0482
.
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
Isis-Afrodita
mides
387 mm
material
Fang cuit
procedencia
El Fayum
època/dinastia
Època Grecoromana
referencies
  • Número 825.089, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis Serratis.
comentaris
 Veure el treball de sincretisme del “Scriptorium bibblicum et Orientale”:           http://scriptoriumbiblicum.wordpress.com/2010/10/18/afrodita-demeter-isis-sincretisme/

bibliografia
  • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
  • Pons Mellado Esther, Terracotas Egipcias de Época Greco-Romana del museo de montserrat. Aula Orientali-Supplementa, Editorial Ausa, Sabadell 1995
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
modificat 10/04/2014