montserrat0393
.

Obra propietat del Museu de Montserrat

  • Aquesta obra forma part del fons i és propietat del Museu de Montserrat.
nom
Amulet de Bes
mides
material
procedencia
època/dinastia/període
referencies
  • Fons Sant Millan
  • Número inventari N.R.530.483
comentaris
Amulet de “Bes Head” tipus disc, classificat per en Petri com a Theophoric amb el número 190. Concretament Amulet d’animals: Headed Gods.
Du a una cara al deu Bes, i al altre el ull Udjat, el perímetre al seu voltant estava dentat.
bibliografia
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Andrews, Carol. 1994 Amulets of Ancient Egypt. University of Texas Press, Austin.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedència imatges
  • Obra propietat del Museu de Montserrat
modificat 25/03/2013