montserrat0238
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
nom
Morter i má de morter
mides
55 x 50 i 59 x 33 mm
material
Alabastre
procedencia
època/dinastia
Imperi Nou o Baixa época
referencies
  • Número d’inventari 540.019 A i B
comentaris
bibliografia
  • La Col.lecció Egípcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació de Javier Uriach i Jaume Vivó, Barcelona 2008. editat per el Museu de Montserrat i la Societat Catalana d’Egiptologia.
  • Civil M. Vasos egipcis d’alabastre i objectes arcaics, a Scripta Musaei Biblici Montiserrati, XI, Montserrat. 1945. làm. II foto 2.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat  01/12/2008