montserrat0001
.
Propietat de Museu de Montserrat
-Abadia i Santuari de Montserrat-
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Montserrat. Col.lecció Arqueologia de l’Orient Bíblic.
 • Es trata de la reproducció d’una embarcació , que tot aixovar funerari, a partir de l’Imperi Mitjá, hauria de tenir per realitzar el viatge sagrat a Abidos, en el reine del mes enlla.
 • Normalment construit amb fusta d’acàcia, tallat amb aixa, pulit suau com els de britat i pintat.
nom
 Barca funeraria
mides
 29 x 52 x 14 centimetres, segons (*) (29,4 x 51,8)
material
 Fusta estucada i policromada
procedencia
 compra a l’antiquari Nicolas Tano el 20/07/1926
època/dinastia
 Regne Mitjà (s. XI – XVIII a .C.)(2133-1786 a .C.)
referencies
 • Número 630.001, segons P.Romuald Diaz, en el Pla de Catalogació Museu Biblic, 1941, per a Scripta Musaei Biblici Montis Serratis
comentaris
 • Té sis remers , el timoner (agenollat a popa), el pilot (amb un braç estès, amb el qual subjectava una cana per mesurar la profunditat del riu, i dos grumets que tenen cura de la vela.
 • Segons  (#) correspondria al Primer Període intermediari
bibliografia
 • Barbado Mariscal Pedro, Masó Ferrer Felip, i Montero Fenollós Juan Luis, Museo de Montserrat, Sección de Arqueología del Oriente Bíblico, Revista de Arqueología nº196 Zugarto Ediciones, agosto 1997.(#)
 • La Plana Josep de C., Macià Teresa, Costa Salvador, Museo de Montserrat. Guia de visita, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1998.(*)
 • La Plana Josep de C., Ribera Ramón, Museo de Montserrat. Museu de l’Orient Bíblic, Publicacions de l’ Abadía de Montserrat. 1979
 • Costa Llerda Salvador, L’Arqueología de l’Orient Bíblic al Museu de Montserrat, Revista Serra d’Or 517, gener 2003 pag.42-47
 • Guiu Camps P., Costa i Llerda Salvador, Baqué i Manzano Lucas, Garcia i Vilalta Jordi, La secció d’egipte del Museu de Montserrat, en Primeres jornades d’història antiga, Museu de Montserrat 11 d’octubre 1997, Cuaderns d’Egiptología Mizar número 3, Barcelona 1998
 • La Col.lecció Egipcia del Museu de Montserrat, varis autors, coordinació Javier Uriach i Jaume Vivó. Barcelona 2008, editat per Museu de Montserrat i Societat Catalana d’Egiptologia
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Montserrat-Abadia i Santuari de Montserrat-
  modificat 21/06/2006