víctorbalaguer0008

.

Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú

  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Natró
mides
El Fayum
material
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari BMVB1379. Número Catàleg 8.
  • Número catalogació E.Toda 144.
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris


Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú

bibliografia
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 
 modificat 05/08/2008