víctorbalaguer0031

.

Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú

  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Xu
mides
35 x 16 x 20 mm.
material
Pasta vidrada de color verd
procedencia
època/dinastia
XII a XXX
referencies
  • Número d’inventari BMVB3922. Número Catàleg 31.
  • Número catalogació E.Toda 74.
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
  • Du un forat posterior poer a ser penjada.
  • Representa a Xu, deu del aire i la llum, aquesta forma epigrafica, molt frequent, correspont a un home amb les mans enlairades donan suport al cel, sol tenir un genoll al terra.
bibliografia
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 
 modificat 15/05 /2008