víctorbalaguer0060
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
 • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
 • Uixebti (el que respon), estatueta funerària amb l’imatge momiforme del difunt, que devia respondre per ell als camps elisis i substituir-lo en els treballs agrícoles, es suposa que deurien de haver un per cada dia de l’any.
nom
Uixebti
mides
180 x 48 mm
material
Pedra negra (serpentina)
procedencia
Abidos
època/dinastia
XXVIII
referencies
 • Número d’inventari BMVB3871. Número Catàleg 60.
 • Donació de la senyora vídua de Joan Fabré Oliver, a l’any 1947
comentaris


Inscripció en baix relleu, aquest uixebti pertenyia a Mahu, cap del orfebres d’Amón.
Mahu es el diminutiu d’Amenemheb (Amun está de festa)

bibliografia
 • Padró i Parcerisa, Josep. Historia de l’Egipte faraónic. Alianza Editorial.Madrid. 1996
 • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
 • Guia de les col.leccions del museu, Biblioteca museu Victor balaguer, varis autors, direccio de Josep Maria Trullen, 2001.
 • Revista de arqueologia. año IX. núm.84, abril 1988 pàg.57.
 • URIACH TORELLÓ, J.(2020) Aquí estamos! Estatuillas funerarias egipcias de algunas colecciones de Barcelona. Userkaf Patrimonial. Barcelona
procedencia imatges
 • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 03/07/2020