víctorbalaguer0072
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Tros de pa
mides
material
Blat, materia organica
procedencia
Gurna
època/dinastia
XVIII
referencies
  • Número d’inventari BMVB3983. Número Catàleg 72.
  • Número catalogació E.Toda 118
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
bibliografia
  • Padró i Parcerisa, Josep. Historia de l’Egipte faraónic. Alianza Editorial.Madrid. 1996
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
  • Guia de les col.leccions del museu, Biblioteca museu Victor balaguer, varis autors, direccio de Josep Maria Trullen, 200
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 06/10/2008