víctorbalaguer0073
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Trossos de biscuit o galeta
mides
material
Cereals, materia organica
procedencia
Ahmin
època/dinastia
XXIV
referencies
  • Número d’inventari BMVB3984. Número Catàleg 73.
  • Número catalogació E.Toda 126
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
bibliografia
  • Padró i Parcerisa, Josep. Historia de l’Egipte faraónic. Alianza Editorial.Madrid. 1996
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 06/10/2008