víctorbalaguer0080
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Projectil de mandró
mides
70 mm de diametre
material
Pedra (nucli marbre)
procedencia
Eleuthia
època/dinastia
XVIII
referencies
  • Número d’inventari BMVB31386. Número Catàleg 80.
  • Número catalogació E.Toda 114
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
  • Pot pertenyer, bé a l’arqueologia egipcia, bé als pobles Blemis d’Etiopia.
bibliografia
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 06/10/2008