víctorbalaguer0084
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Vas globular
mides
125 x 50 mm
material
Argila tornejada
procedencia
Guebelein
època/dinastia
XII
referencies
  • Número d’inventari BMVB1355. Número Catàleg 84.
  • Número catalogació E.Toda 108
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris

vas egipci de libacions

bibliografia
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 06/10/2008