víctorbalaguer0101
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Amulet de Xu
mides
18 mm
material
Pasta vidrada
procedencia
època/dinastia
1991 – 343 aC.
referencies
  • Número d’inventari BMVB4098.
  • Número catalogació E.Toda 74 al 80
  • Donaciió Eduard Toda 1886.
comentaris
  • Representa a Xu, deu del aire i la llum, aquesta forma epigrafica, molt frequent, correspont a un home amb les mans enlairades donan suport al cel, sol tenir un genoll al terra.
bibliografia
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 08/10/2008