víctorbalaguer0110
.
Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
  • Peça desapareguda
nom
Isis alletant a Horus
mides
material
Bronze
procedencia
Lúxor
època/dinastia
Baixa Època
referencies
  • Número d’inventari BMVB.
  • Número catalogació E.Toda 13
  • Donació Eduard Toda 1886.
comentaris
  • Comentari l’apèndix del cataleg. pág.52
bibliografia
  • Catàleg del Museu Balaguer. Col.lecció Egípcia. Varis autors. 1987. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 modificat 08/10/2008