víctorbalaguer0114

.

Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú

  • Aquesta obra forma part del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Col.lecció Egípcia.
nom
Isis
mides
157 x 55 x 46 mm. 99,5 g.
material
Argila policromada
procedencia
Saqqara
època/dinastia
III aC.
referencies
  • Número d’inventari BMVB3294.
  • Donació Eduard Toda 1890.
comentaris
  • És vuida per dins, i plana per darrera
bibliografia
  • Boletin de la Biblioteca- Museu Balaguer. Época 3ª Año IV, abril 1903, núm.40.
  • Toda Eduardo. Biblioteca-Museo Balaguer. Catálogo de la Colección Egipcia. 1887. Madrid
  • Garcia Bellido A. Les Religions Orientales dans l’Espagne Romaine.Études préliminaires aux religions dans l’Empire Romain. Leiden 1967 pag.120.
procedencia imatges
  • Propietat de la  Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
 
 modificat 05/11/2008