Contingut Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Llanterna Màgica

La llanterna màgica és un giny precursor dels projectors de cinema o de diapositives inventat a mitjan segle XVII. Es basava en el disseny de la càmera fosca, la qual rebia imatges de l’exterior fent-les visibles a l’interior, invertint aquest procés, i projectant les imatges cap a l’exterior. Durant un temps, s’havia considerat Athanasius Kircher com a inventor de l’aparell, el 1646 va publicar Ars Magna Lucis et Umbrae (‘La gran ciència de la llum i la foscor’), però sembla que fins a la segona edició del 1671 no hi ha cap descripció de l’aparell. La primera referència a un giny capaç de projectar imatges seria la d’un manuscrit de Christiaan Huygens, del 1659.
L’aparell consistia en una capsa a l’interior de la qual hi havia un focus lluminós i unes lents que permetien projectar imatges fixades sobre uns vidres. Aquest aparell, considerat el precedent més directe del projector cinematogràfic, rebia el nom de llanterna màgica perquè els espectadors del seu moment no en sabien els secrets tècnics i n’atribuïen els efectes a la màgia.

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Placa llanterna màgica, placa mòbil panoràmica

Piràmides
1900
Dimensions 
110 x 242 x 12 mm
Número de registre 
02631
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció:
Iconografia 
(Egipte) Esfinx de Gizeh i dues piràmides, amb gran plana al davant. Dos homes a peu amb fusells sobre el muscle, dos cavalcant i un últim cavall passen pel paratge.
Marc rectangular amb obertura circular per vidre fix que conté imatge principal. A la cara posterior del marc, vidre parcialment mòbil a causa d’un clau, contenint imatge d’homes i cavalls. El marc té una entrada triangular per facilitar la manipulació.

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Disc imatges llanterna màgica, placa llanterna màgica
Marca / Model: 
Dannhorn, Max, laternebild

1872
litografia 
metall
129 mm de diàmetre
Número de registre
 03182-2
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció
paisatge rural
Iconografia 
(Egipte). En un dels cercles: En primer terme, palmeres i egipcis amb un camell. Al fons, desert i piràmides. (Aràbia).
Text
 Disc envoltat per una anella metàl.lica. Presenta 6 espais circulars sobre fons negre a la part perifèrica, que contenen una imatge cada un.

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Placa fixa panorama, placa llanterna màgica
Caravana de camells

1865
Material / Tècnica
vidre / litografia
paper
Dimensions
 41 x 156 x 2 mm
Número de registre 
02694-08
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció
Iconografia 
(Egipte) Caravana de camells atacada per bandolers a cavall i amb fusells. Al fons, piràmide i Esfinx de Gizeh.
Placa rectangular amb paper blau al voltant, contenint escena contínua.

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Placa fotogràfica estereoscòp.
Piramides à Gizeh
1940
Material / Tècnica
vidre / procediment fotogràfic
Dimensions 
83 x 170 mm
Número de registre
 07125
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció
Iconografia
Vista de dues piràmides del conjunt de Gizeh a Egipte. Figures humanes camuflades en el paisatge.
Dues plaques de vidre, una d’elles amb dues imatges fotogràfiques quasi idèntiques disposades de costat, l’altra sense imatges utilitzada com a protecció. Les dues plaques unides per cinta negra formant un marc.Fotografies sobre fons negre resseguides amb línea daurada.

Fotografia

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Fotografia en blanc i negre
Pirosh, Robert
Títol
Datació 
1954
Material / Tècnica 
paper fotogràfic / procediment fotogràfic
Dimensions 
120 x 180 mm
Lloc de procedència
 Amèrica | Estats Units
Número de registre 
08524-01
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció
Tema 
paisatge
Theme Iconography 
Egipte

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Fotografia en blanc i negre
Leitner, hermann, Nussgruber, Rudolf
Títol 
Ese mundo maravilloso
Datació 
1962
Material / Tècnica 
paper fotogràfic / procediment fotogràfic
Dimensions 
181 x 240 mm
Número de registre 
08315-11
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Text 
Sembla ser que l’escena succeix a Egipte.

© Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol

Fotografia en blanc i negre.
Curtiz, Michael, 1888-1962
Sinuhé el egipcio
1954
Material / Paper fotogàfic / procediment fotogràfic
Dimensions 
206 x 254 mm
Amèrica / Estats Units
Número de registre
 07677-15
Col·lecció Tomàs Mallol. Girona
Descripció
Representació humana, escena, Tierney i Mature asseguts al tron faraònic. Fotografia amb marge blanc.