m. mallorca001
 

Propietat de Museu de Mallorca
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Mallorca.
nom
Ampolleta de Sant Menna
mides
77 x 58 x 27 mm
material
Argila emmotllada
procedencia
època/dinastia
s. VI dC.
referencies
  • Número de Catalogació 24017
  • Petita ampolla o cantimplora de ceramica que contenia aigua del Santuari de Sant Menna (Karm Abu Mina, Egipte). Un exemple de les peregrinacions durant l’antiguitat tardana.
  • Veure treball sobre les:  Ampolletes de Sant Menna a Catalunya
comentaris
  • Ampul·la o cantimplora de cos circular amb coll troncocònic lleugerament exvasat i dues anses (2na meitat del segle VI, Alexandria, Egipte). Pasta ocre clar. De factura molt tosca, a una cara representa sant Menna dret amb els braços oberts i elevats en l’actitud ritual de l’Orant. Hi ha dos dromedaris agenollats als peus del sant. Morfològicament aquesta peça es correspon a una eulògia o benedicció vinculada a la peregrinació al Santuari de sant Menes, prop d’Alexandria i que servia per a transportar petites quantitats d’oli, d’aigua, o de terra del lloc sagrat, com a record de la peregrinació i com amulet amb propietats miraculoses i curatives.
bibliografia
  • Temps de Monestirs. Catàleg de l’exposició. Barcelona: Museu de Historia de Catalunya. 1999
  • Sanmartí,E. i Padró Parcerisa, J. “ Monuments relatifs aux cultes égyptiens à l´époque romaine du Musée Archéologique de Barcelone” a Hommages à Maarten J. Vermaseren, vol. II, pàg. 905-911.
  • AGUILÓ FIOL, Rosa Maria; GARAU GARAU, Catalina. Un dipòsit de l´Ajuntament de Palma al Museu de Mallorca: l´ampulla de Sant Menes. Els amics al Pare Llompart. Miscel·lània in honorem II. Associació d´Amics del Museu de Mallorca, 2011, 141. 6-25.
procedencia imatges
  •  Propietat de Museu de Mallorca.
modificat 17/06/2017