Col·lecció teixits coptes del Museu Episcopal de Vic

MEV 3072
Fragmen teixit amb medallons

MEV 4329
Fragment teixit
Segle III-VI
lli – llana
adquisicio 1912 Mossèn Gudiol

MEV 4330
Fragment tunica
Segle III-VI
lli
adquisicio 1912 Mossèn Gudiol

MEV 4331
Medalló bicolor
Segle III-IV
lli – llana
125 x 140 mm
adquisicio 1912 Mossèn Gudiol

MEV 4333
Medalló bicolor
Segle VI
cosit a tunica de lli
diametre 130 mm
adquisicio 1912 Mossèn Gudiol

MEV 7257
Cosit a tunica de lli
procedencia Egipte (epoca sassànida)
Taller de sederia d’Akhmin

MEV 9168
Fragment tunica amb clavus i medalló
llana

MEV 9174
Tabula bicolor

MEV 9175
Fragments tunica policromada
llana
290 x 150 mm
125 x 75 mm

MEV 9180
Fragment decoració
llana

MEV 10492
Tabula bicolor
segle V-VIII
lli – llana
140 x 140 mm

MEV 10528
Paó flanquejant l’arbre de la vida
Clavus copte amb paons enfrontats

MEV 10530
Fragment Clavus de tunica

MEV 10532
Fragment decoració

MEV 10533
Clavus
segle VIII
li – llana
160 x 150 mm
Tapisseria/tafeta interrumput. Ordit de lli. Trames de llanes policromades

MEV 10535
Fragment teixit copte

MEV 15991
Fragment teixit per a la llar
segles III-IV
lli – llana
420 x 475 mm

MEV 17822
Fragments tunica amb decoracions

MEV 16296
Part superior tunica – Clavus ornamentacio copte
Segle VIII
650 x 1620 mm
lli – llana
Teixit amb tècnica de tapisseria o tafetà interromput. Ordit de lli. Trames de llanes policromades, adquirida anticuari 1934 – col·lecció Gaspar Homar