vic0025
      
 


 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Episcopal de Vic. Bisbat de Vic.Col.lecció Arqueologia.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci es nomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinitat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la mòmia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou inscrit al capítol XXX B del llibre dels Morts.
nom
 escarabeu sense foradar
mides
 3 x 2.1 x 1 cm
material
 pasta rosada
procedència
 
època/dinastia
 XVIII a XXIII (segons Newverry dinasties XIX-XX, segons Vercoutter XXII.)
referencies
 • número MEV 3023, segons museu, probable error fixant com a 3025 segons catalogació utilitzada per en Llorenç Baques i Estape a "Catalogo Inventario de las Piezas Egipcias del Museo Episcopal de Vic"
 • Donació de Don Federico Rauret (General Auditor de guerra en el tribunal Mixta d’Alexandria), segons la publicació (3) ,fou editat el 6/11/1897 a La Veu de Montserrat.
 • També fa referència a la seva adquisició a la ciutat d’Alexandria
comentaris
   
 • escarabeu molt ben conservat.
 • en el anvers porta les rodelles dentades i el cap en forma lunar amb els ulls quasi esfèrics, les potes estan poc marcades.
 • Al revers hi han dos registre horitzontals, al superior hi ha representat una esfinxs amb la barba ritual mirant capa la dreta, i en el registre inferior hi ha la representació d’un Udjat donant sentit a la frase: Estimat de Khopri.
bibliografia
 1. Porta Eduardo i Xarrié José Mº. Estudio Radiografico de la Momia Egipcia del Museo Diocesano de Vic.Información Arqueológica, num.7 1972.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
 2. Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 3. Baqués Estapé L.,Catalogo inventario piezas egipcias museo episcopal Vic. Ampurias 33-34 1971-72 ,pag.209-250
 4. Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
 5. Baqués Estapé Lorenzo, Las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vich. Información Arqueológica, num.6 1971.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
 procedència imatges
 • Imatges escanejades de la publicació: (3) 

 
  modificat  17 de març de 2007