vic0039
      
 
© Museu Episcopal de Vic
Fotògraf:Joan MªDíaz

  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Episcopal de Vic. Bisbat de Vic.Col.lecció Arqueologia.
nom
 anell
mides
 diametre de 1.8 cm, amb segell de 1.6 x 0.7 cm
material
 bronze
procedencia
 
època/dinastia
 
referencies
  • número MEV 3043, catalogació utilitzada per en Llorenç Baques i Estape a "Catalogo Inventario de las Piezas Egipcias del Museo Episcopal de Vic"
comentaris
  • porta gravat  una figura sentada amb basto de comandament a les mans, Uadj, el cap sembla estar coronat amb el tocat Hathoric. 
  • Donació de Don Federico Rauret (General Auditor de guerra en el tribunal Mixte d’Alexandria), segons la publicació (3) ,fou editat el 6/11/1897 a La Veu de Montserrat.
bibliografia
  1. Porta Eduardo i Xarrié José Mº. Estudio Radiografico de la Momia Egipcia del Museo Diocesano de Vic.Información Arqueológica, num.7 1972.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
  2. Baqués Estapé L. I Porta Ferrés E. Comunicaciones Las momias egipcias de los museos de cataluña y Baleares- Estudios de laboratorio sobre los restos egipcios en museos de cataluña y Baleares.en Información Arqueológica. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
  3. Baqués Estapé L.,Catalogo inventario piezas egipcias museo episcopal Vic. Ampurias 33-34 1971-72 ,pag.209-250
  4. Baqués Estapé Lorenzo, Galería de personajes en las piezas egipcias de los museos catalanes y museo balear, I, II, III, IV, V-, Información Arqueológica nº10, 11, 12, 13 i 14. Barcelona 1973*Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona*
  5. Baqués Estapé Lorenzo, Las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vich. Información Arqueológica, num.6 1971.Boletin informativo del instituto de prehistòria y arqueología de la diputación provincial de barcelona
 procedencia imatges
  • © Museu Episcopal de Vic. Fotògraf:Joan MªDíaz 

 
  modificat  17 de maig de 2007