museumares003
.
Propietat Museu Frederic Marès
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Frederic Marès.
nom
Figureta
mides
65 x 45 x 15 mm.
material
argila marró vermellos
procedència
època/dinastia
V – IV aC.
referencies
  • Número inventari MFM 491
  • Terracota emmotllada
comentaris
Fragment molt probable d’una escena de Xu i Nut.
bibliografia
  • Fons del Museu Frederic Marès/5. Catàleg d’Escultura i col·leccions del món antic. MFM Museu Frederic Maès. Ajuntament de Barcelona. 2010. ISBN. 978-849850-225-1
  • Pons 1998
procedència imatges
  • © Museu Frederic Marès. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
modificat  24/07/2013