museumares004
.
Propietat Museu Frederic Marès
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Frederic Marès.
nom
Figureta
mides
70 x 135 x 40 mm.
material
argila marró fosc
procedència
època/dinastia
III – I aC.
referencies
  • Número inventari MFM 503
  • Terracota emmotllada massissa amb restes de policromia.
  • Restaurada als anys 50
comentaris
Figura femenina antropomorfa i asexuada probablement ens du a una forma tardana de la deessa Neith, les mans a la cintura i les cames juntes, cabells arrissats. Podem veure un paral·lelisme a montserrat: 0413
bibliografia
  • Fons del Museu Frederic Marès/5. Catàleg d’Escultura i col·leccions del món antic. MFM Museu Frederic Maès. Ajuntament de Barcelona. 2010. ISBN. 978-849850-225-1
  • Pons 1995 i 1998
  • Winter 1901-1903
procedència imatges
  • © Museu Frederic Marès. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
modificat  24/07/2013