museumares005
.
Propietat Museu Frederic Marès
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu Frederic Marès.
nom
Cap de simi
mides
50 x 32 x 18 mm.
material
argila marró
procedència
època/dinastia
III aC.
referencies
  • Número inventari MFM 4256
  • Duu a munt la corona blanca de l’alt egipte, l’hedjet.
comentaris
Presenta restes de policromia de color blanc.
bibliografia
  • Fons del Museu Frederic Marès/5. Catàleg d’Escultura i col·leccions del món antic. MFM Museu Frederic Maès. Ajuntament de Barcelona. 2010. ISBN. 978-849850-225-1.
procedència imatges
  • © Museu Frederic Marès. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona.
modificat  24/07/2013