museumenorca019
.
Propietat de Museu de Menorca
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Menorca.
nom
Amulet de Lleo
mides
10 x 7 x 11,3 mm
material
Faiença
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari MM V869
comentaris
  • L’amulet amb la imatge de lleons fou utilitzat des de la prehistòria fins el període ptolemaic, essent un amulet per protegir-se. En Petri el classifica amb el número 219, i amb diferents formes: assegut, doble, caminant, etc. Es troba al cos embolcallat de la mòmia a l’alçada del pit i del estomac.
bibliografia
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa.
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Menorca
modificat 13/12/2014