museumenorca020
.
Propietat de Museu de Menorca
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Menorca.
nom
Amulet d’Unennefer
mides
8 x 5 x 10 mm
material
Faiença
procedencia
època/dinastia
referencies
 • Número d’inventari MM V871
comentaris
 • Amulet amb la representació d’Osiris amb l’epítet: Unennefer o Un-nefer (que podem traduir com eternament perfecte o el que es bo). Altres autors en diuen Onufris ?.
 • Correspondria al signe jeroglífic de la llebre.
 • Classificació segons Petri com amulet Sekhat: Déus o teofórics. Tipus 213 a,b i c.
 • Amulets de déus (que evoca el poder d’una deïtat específica)
 • En C.Andrews el considera un amulet de assimilació, símbol de fertilitat i regeneració.
bibliografia
 • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
 • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
 • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
 • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa.
 • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
 • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu de Menorca
modificat 13/12/2014