museumenorca036
.
Propietat de Museu de Menorca
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Menorca.
nom
Deesa sedent
mides
30 x 10 x 19 mm
material
Faiença blau turquesa
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari MM V1050
  • Figura antropomorfa amb cap de gata o lleona: Sejmet / Bastet.
comentaris
Sobre un petit sòcol la deessa esta asseguda en un tron de respatller molt baix amb els peus reposant junts sobre el terra; els braços estan doblegats i els avantbraços descansen sobre les cuixes amb les mans tocant els genolls. el cap de felí presenta perruca tripartita destacant les orelles alçades.
bibliografia
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa.
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Menorca
modificat 26/12/2014