museumenorca037
.
Propietat de Museu de Menorca
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Menorca.
nom
Amulet pilar Djed o Pilastra
mides
30 x 7 x 13 mm
material
Faiença verdosa
procedencia
època/dinastia
referencies
  • Número d’inventari MM V1051
comentaris
dd  Pilar Djed  Relacionat amb rituals agrícoles arcaics. Com amulet simbolitza l’estabilitat, la fermesa, la permanència, el poder regenerador, l’eternitat i la resurrecció. Solien ser de faiança o lapislàtzuli i eren col·locats al coll, esquena i pit del difunt.
bibliografia
  • López-Grande M.J., Velázquez F., Fernández Jordi H., Mezquida A. Amuletos de Iconografía Egipcia procedentes de Ibiza. Museu Arqueológic d’Eivissa. Eivissa 2014.
  • Benjamí Costa, Jordi H. Fernandez. Magia y Supertición en el Mundo Fenicio – Púnico. XXI Jornadas de Arqueología Fenicio – Puníca. Eivissa 2006.
  • Fernandez Jordi H. – Padro Josep. Amuletos tipo egipcio museo arqueologico de Ibiza. Treball MAI.
  • Padro Josep. Divinidades Egipcias en Ibiza. I-V Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica . Ibiza 1986-89.Museu Arqueològic d’Eivissa.
  • Padro Josep. La Glíptica Fenicio-Púnica y los Escarabeos de Ibiza. Producciones Artesanales Fenicio – Púnicas. VI Jornadas de Arqueollogía Fenicio – Púnica. Ibiza 1991.
  • Petrie, W.M. Flinders. 1914 Amulets. Constable & Company, London, UK.
procedencia imatges
  • Propietat de Museu de Menorca
modificat 26/12/2014