mallorca0002
.
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Biblic del Seminari de Palma de Mallorca.
 • Segons sembla  fora adquirida al Museu del Caire el 1912, junt amb el sarcòfag, per en D. León Levi.
nom
 cos huma embolcallat amb lli
mides
 1.5 d’alçada
material
procedencia
 compra museu de El Caire
època/dinastia
 dinasties XXIII – XXVI
referencies
 • Es tractaria d’un ser huma masculí de 25 -30 anys
 • Porta al voltant del coll, un collar de petites perles discoidals de varis colors.
 • Les benes que l’embolcallan son de diferents amplades ( de 1.6 a 11.6 cm.)
comentaris
 • No sembla profanada, i en els treballs radiografics realitzats, no s’observen signes patologics.
bibliografia
 • Baqués Estapé Llorenç, Escarabeos Egipcios y sellos del Museo Biblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca), Boletin de la Asociación Española de Orientalistas XII, 1976. pag.133-147.
 • Baqués Estapé Llorenç, Galeria de Personajes en las piezas Egipcias de los Museos Catalanes y Museo Balear, Información Arqueologica, 1973, pag 10-14
 • Baqués Llorenç, Campillo Domènec, Padró Josep, Porta Eduard, Xarrie Josep Ma., Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears. Nilus 9, SCE 2000.
 • Saura Sanjaume Marta, Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a U.B 2000, publicat a Nilus 10, SCE, 2001
 • Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne , Barcelona 2001
 • Baqués Llorenç, Catálogo inventario de las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vic, Ampurias 33-34, veure nota número 4, peu de pag.210
procedencia imatges
 • webmaster a la web.
  modificat  31/05/2013