mallorca0008
.

 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Biblic del Seminari de Palma de Mallorca.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou inscrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.
nom
 escarabeu
mides
 17 x 11 x 7 mil.límetres
material
 pasta blanca
procedencia
època/dinastia
 periode Hicse
referencies
 • Comprat seguin l’encàrrec del Bisbe de Mallorca Dn. Jesús Enciso, per el Rvnt. P. Llorenç Tous, en les anys 1960-1961 a Jerusalem, amb l’assessorament del director de recerques del CNRS, Jean Starcky.
 • Fou catalogat per en Llorenç Baqués, amb el número MBSP 230.103.
 • Fem servir la denominació de Pasta, en lloc d’esteatita o faiança
comentaris
 • Porta un forat longitudinal
bibliografia
 • Baqués Estapé Llorenç, Escarabeos Egipcios y sellos del Museo Biblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca), Boletin de la Asociación Española de Orientalistas XII, 1976. pag.133-147.
 • Baqués Estapé Llorenç, Galeria de Personajes en las piezas Egipcias de los Museos Catalanes y Museo Balear, Información Arqueologica, 1973, pag 10-14
 • Baqués Llorenç, Campillo Domènec, Padró Josep, Porta Eduard, Xarrie Josep Ma., Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears. Nilus 9, SCE 2000.
 • Saura Sanjaume Marta, Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a U.B 2000, publicat a Nilus 10, SCE, 2001
 • Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne , Barcelona 2001
 • Baqués Llorenç, Catálogo inventario de las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vic, Ampurias 33-34, veure nota número 4, peu de pag.210
 procedencia imatges
  modificat  23/09/2007