mallorca0014
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Biblic del Seminari de Palma de Mallorca.
nom
 Fragment
mides
material
 Papirs
procedencia
època/dinastia
referencies
 • Es tracta d’un fragment amb escriptura jeroglífic i altre amb demótic.
 • Tractantse aquest dels unics escrits amb aquesta escriptura, junt amb un tros de ceramica del Museu de Montserrat, que hi ha a Catalunya.
 • Referencia: P. Mallorca I i II.
 • S’identifiquen com a part de les seccions perdudes de P. Berlin 3024, pertanyent a la pèrdua d’inici del Debat entre un Home i el seu Ba, i a les seccions perdudes del Conte del Pastor.
comentaris
 • El 2015 la egiptòloga Dra. Marina Escolano-Poveda (Johns Hopkins University) va identificar els fragments de papir escrits en hieràtic, conservats al Museu Bíblic de Palma de Mallorca, com a part del rotllo P. Berlin 3024, corresponent tant al començament perdut del Debat entre un Home i el seu Ba , com a la continuació del Conte del Pastor.
bibliografia
 • Baqués Estapé Llorenç, Escarabeos Egipcios y sellos del Museo Biblico del Seminario Diocesano de Palma (Mallorca), Boletin de la Asociación Española de Orientalistas XII, 1976. pag.133-147.
 • Baqués Estapé Llorenç, Galeria de Personajes en las piezas Egipcias de los Museos Catalanes y Museo Balear, Información Arqueologica, 1973, pag 10-14
 • Baqués Llorenç, Campillo Domènec, Padró Josep, Porta Eduard, Xarrie Josep Ma., Les mòmies egípcies dels museus catalans i balears. Nilus 9, SCE 2000.
 • Saura Sanjaume Marta, Els Sarcofags Egipcis dels Museus de catalunya i Balears. Tesi a U.B 2000, publicat a Nilus 10, SCE, 2001
 • Padró i Parcerisa Josep, les Collections Égyptiennes des musées de la Catalogne , Barcelona 2001
 • Baqués Llorenç, Catálogo inventario de las piezas egipcias del Museo Episcopal de Vic, Ampurias 33-34, veure nota número 4, peu de pag.210
 • Escolano-Poveda, M. (2017). New Fragments of Papyrus Berlin 3024. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 144(1), pp. 16-54. Retrieved 23 Nov. 2017, from doi:10.1515/zaes-2017-0002
 procedencia imatges
  modificat  23/11/2017