prehistoricvalencia005
.
Propietat de Museu Prehistoria Valencia
  • Aquesta obra forma part del fons del Museu de Prehistoria de Valencia.
nom
antropomorf cap Moltó
mides
5 x 16 x 7 mm
material
pasta vidrada blanca
procedencia
Eivissa
època/dinastia
IV-V aC.
referencies
  • Número d’inventari SIP 4891
  • Adquisició del S.I.P. (Servei investigacio prehistoria de Valencia) en 1930 a Pérez-Cabrero i Tur.
comentaris
  • Segons nostre parer probable representació de Cnum.
bibliografia
  1. Ortiz García J., Los Amuletos de tipo Egipcio de la colección Pérez-Cabrero i Tur del Museo de Prehistória de Valencia. Sagvntvm (P.A.L.V.)44, 2012: 111-119
procedencia imatges
  • Propietat de Museu Prehistoria de Valencia
  • Imatges extretes de la publicació: Los Amuletos de tipo Egipcio de la Colección Pérez-Cabrero i Tur del Museo de Prehistória de Valencia, Sagvntvum 44. de 2012, del que es autor en Jónatan Ortiz García, aixi com tambe de les imatges que en surtent.
modificat 04/10/2014