alcudia001
.

Col·lecció Ramos.Fundació Universitaria L’Alcudia.

Col·lecció Ramos Fundació Universitaria L’Alcudia.
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Monografic de L’Alcudia i Centre d’interpretació.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou incrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.
nom
escarabeu
mides
11 x 9 x 7 mm
material
Jaspi verd
procedencia
època/dinastia
V-IV aC.
referencies
 • Número d’inventari: NI-1505
 • Duu a Ptah
comentaris
 • Número segons Padró: 17.01
bibliografia
 1. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
 2. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 3. Escolano Poveda Marina. El escarabeo egiptizante de La Alcudia (Elche, Alicante). Lucentum XXV, 2006. pp. 71-76
 4. A. RAMOS FOLQUIS.- Vestigios cartagineses en La Alcudia de Elche. “Actas de I Congreso Arqueológico del Marruecos Español”. Tetuan, 1955. 303-307 y Lams. I,5 IV,5.
 5. ESCOLANO, M. “Escarabeo egiptizante con entalle de Ptah”. Objetos egipcios en Alicante. MARQ-Museo Arqueológico de Alicante. 2010, pp.98-99
 procedencia imatges
 • Propietat de Museu Monografic de L’Alcudia. Centre d’interpretació.
  modificat  21/10/2014