montsia0002
.
Propietat de Museu Comarcal del Baix Ebre
i del Montsià

 • Aquesta obra forma part del fons del Museu Comarcal del Baix Ebre i del Montsià a Amposta.
 • Peça procedent de la necròpolis d’incineració paleoibèrica de Mas de Mussols, als terrenys de La Palma. L’Aldea, a Tortosa.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou incrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.
nom
 Escarabeu
mides
 1.2 x 1 x 0.7 cm
material
 pasta vidrada color verd amb laca de color blau
procedencia
 De probable factoria de Nàucratis (Pimeri)
època/dinastia
 segle VII-VI aC.
referencies
 • Citat a (1), (4) i (5)
 • segons (2) referencia A7
 • segons (3) catalogat amb el 10.02
comentaris
 • Peça procedent de les excavacions realitzades per el Dr. Maluquer entre el novembre de 1966 i gener de 1967, a la tomba X.
 • Número catalogació 02156 del Museu del Montsia.
 • Número 2 a la publicació del Dr Josep Padro.(6)
 •  

bibliografia
 1. Padró i Parcerisa josep, L’Egipte Antic i Catalunya, Catedra de Cultura Catalana “Samuel Gili i Gaya” Lleida, 1976.
 2. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
 3. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985.
 4. Padro i Parcerisa Josep. Los Aegyptiaca Prerromanos de la península Ibérica.Actas del Congreso “El Mediterráneo en la Antigüedad : Oriente y Occidente”. Sapanu. Publicaciones en Internet II (1998)
 5. Padró Josep. Sobre la Publicació “Los Fenicios en Cataluña” Pyrenae, Departament de Prehistòria-Història antiga i arqueologia. Universitat de Barcelona.2000. vol. 22-23 pp151-153
 6. CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA CASTELLONENSES 5. 1978 PADRÓ PARCERISA, J. Los escarabeos y el escaraboide de la necrópolis del Mas de Mussols
 7. Maluquer de Motes, Juan. La Necropolis paleoiberica de  “Mas de Mussols”, Tortosa (Tarragona) 1984, pp 65,91,108 ss fig 28. apendix del Doctor Josep Padro. Los Escarabeos y el Escaraboide.
 8. Maluquer de Motes, Joan. Fotofrafia escarabeus de Mas de Mussols. Historia de Catalunya. Salvat Editores. 1978. pag.
 9. Almagro Gorbea Martín, Graells i Fabregat Raimon. Escarabeos del Noreste de Hispania y del sur de la galia. Catálogo, Nuevos ejemplares e interpretacions. 2011. Lvcentvm. Anales de la universidad de Alicante XXX.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu Comarcal del Baix Ebre i del Montsià a Amposta.
  modificat  21/05/2013