vendrell0009
.
Propietat de Museu arqueològic del Vendrell -MADV
 • Aquesta obra forma part del fons del Museu arqueològic del vendrell -MADV-.
 • reproducció de la forma de l’escarabat piloter (Scarabeus sacer) (coleópter de la familia dels escarabeidos)
 • en egipci s’enomenava KHEPERER, fou associat a la idea de resurrecció dels morts.
 • Khepri, deu associat, divinat primordial d’Heliòpolis.
 • Des de la dinastia XIII, l’escarabeu del cor, era l’amulet que es col.locava en el lloc del cor en la momia.
 • A partir de l’imperi Nou, fou incrit al capitol XXX B del llibre dels Morts.
nom
 escarabeu
mides
 1,30 x 1,00 x 0,70 cm
material
 pasta vidrada i emmotllada
procedencia
 Necròpolis de Can Canyis (Banyeres del Penedès, Baix Penedès)
època/dinastia
 600-550 aC.
referencies
 • Número MADV 15, d’inventari. Vitrina número 4 del museu.
 • segons (3) foran trobats a la necropolis de Can Canyis el 1961.
 • segons (6) es catalogat amb el número 09.09
 • segons (5) te la referencia v14
comentaris
 • establim com a pasta vidrada el que altres autors anomenant faiença.
 • aquest museu disposa de 15 objectes egipcis o egipcians, dels que 9 son escarabeus i 6 son escaraboids.
 • molt posible fabricació a Naúkratis ( Pimeri).
 • la datació a estat posible, al considerar que les 15 peçes constituien una unitat (collar), i que l’escarabeu MADV 9, menciona a Psammetic II, segons cita la publicació (4).
bibliografia
 1. Padró i Parcerisa Josep, Breus notes sobre els escarabeus i escaraboids de la necrópolis de can Canyis, Pyrenae (revista de prehistòria i antiguetat de la mediterranea, número 7, pag.129
 2. El Vidre en museus de les comarques de Tarragona, Museu d’historia de Tarragona en coedicio amb altres museus de la demarcacio, 2004, col.leció Diffundere número 3
 3. Maluquer de Motes, Joan. Cowroid de cerámica vidriada hallado en el poblado ibérico del Tossal del Moro en Piñeras (Batea, Tarragona). Pyrenae, Departament de Prehistòria-Història antiga i arqueologia. Universitat de Barcelona.2000. vol. 22-23 pp155-160
 4. Padró i Parcerisa josep, L’Egipte Antic i Catalunya, Catedra de Cultura Catalana “Samuel Gili i Gaya” Lleida, 1976.
 5. Gamer-Wallert Ingrid. Ägyptische und ägyptisierende Funde von der iberichen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.21, Wiesbaden, 1978.
 6. Padro i Parcerisa Josep. Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, Études Préliminaires aux Religions Orientales dans l’Empire Romain, T,65, Leiden, vol.I, 1980: vol.II,1983: vol III, 1985
 7. Almagro Gorbea Martín, Graells i Fabregat Raimon. Escarabeos del Noreste de Hispania y del sur de la galia. Catálogo, Nuevos ejemplares e interpretacions. 2011. Lvcentvm. Anales de la universidad de Alicante XXX.
procedencia imatges
 • Propietat de Museu arqueològic del Vendrell -MADV-
  modificat  21/05/2013