Cantimplora egipcia de "any nou"

Cantimplora de faiença Egipcia de "any nou"
Recent lliurament d’aquesta imatge, per part del Museu Municipal de La Vila Joiosa, aquesta peça única a la Península Ibèrica. Es tracta d’una cantimplora egípcia del tipus "Any Nou", que aparegué a la tomba 18 del cementeri de Casetes l’any 2000, junt a armament de ferro i ceràmiques fenícies de cap a 600 aC.
Aquestes peces de faiença (una argila sorrenca) estaven vidrades de blau verdós i contenien aigua arreplegada el dia de la crescuda del Nil (cap al 20 de juliol). Aquesta data marcava l’Any Nou egipci. Hom la considerava aigua màgica amb propietats curatives. A ambdós costats del cos té inscripcions en jeroglífic.


veure museu vila Joiosa

Categories: MUSEUSPeces