El nan Patec Panteó de Jumella

El nan Patec Panteó de Jumella a l’Altiplà Depositat al Museu Municipal «Jerónimo Molina» de Jumella, a la comarca de l’Altiplà, hem trobat aquesta figureta de pasta vidrada d’un Patec Panteó, descoberta a la tomba numero 150 del jaciment de la necròpoli del “poblado” a Coimbra del Barranco Ancho.Emmotllada en pasta Saber més…

Amulet-penjoll al Museu d’Alcoi

Amulet-penjoll que representa un nan Pateco panteo Amulet-penjoll que representa un nan Pateco panteo. La peça apareix molt rodada i ha perdut completament el vidrat. Sembla que s’hi pot observar una figura antropomorfa esquemàtica o bust que ocupa una posició central i a un costat i a l’altre la representació Saber més…

La etiqueta de mòmia hieràtico-demòtica d’època romana del Museu de Montserrat

Una etiqueta de mòmia hieràtico-demòtica d’època romana en el Museu de Montserrat “A Demotic-Hieratic Mummy Label in the Museu de Montserrat,” in Mélanges offerts à Ola el-Aguizy, edited by Fayza Haikal, pp. 159-68. Bibliothèque d’Etude 164. Cairo: IFAO, 2015.Per François Gaudard. Aquest article tracta de la publicació (transliteració, traducció, comentari, discussió, Saber més…