24 noves fotografies del Arqueològic de Catalunya
Hem rebut 24 fotografies del fons del Museu Arqueològic de Catalunya a Barcelona, de les que 11 son peces noves.
Algunes de gran qualitat i en bon estat de conservació, com aquests escarabeus. 
Visitar col·lecció
:.Fer un vol pel Museu:


Categories: General