Museu-Arxiu Víctor Català – L’Escala
.

.

Museu-Arxiu Víctor Catala
Clos del Pastor
L’Escala – Alt Empordà

L’edifici on es troba el Museu – Arxiu Víctor Català fou edificat l’any 1975 pel nebot de l’escriptora Lluís Albert i Rivas, fundador de l’entitat i resident a la casa conjunta, construïda a principis del segle XX.
Actualment, dins els jardins s’hi celebren actes culturals, oberts al públic.
La finca coneguda amb el nom de Clos del Pastor, també anomenada Casa de Víctor Català, va ser condicionada, amb la tanca exterior i tot, l’any 1915. Fou dedicada i llegada a l’escriptora Caterina Albert per la seva admiradora Antònia Bartomeu i Baró, tal como ho testimonia una placa commemorativa inaugurada el 1969.
Està situada en un passeig que s’amplià entorn de 1921 (el tram anomenat de les Roques) i famílies benestants, algunes d’escalencs enriquits que tornaven d’Amèrica, varen edificar grans cases que recordaven l’estil colonial.
Aqui podeu veure la col.lecció
.
.
La col·lecció
La escriptora Caterina Albert (1869-1966), dita també Victor Català, quan era jove, plena d’inquietud i amb una formació autodidacta, formà una col·lecció arqueològica, pel fet de residir a L’Escala i essent els seus pares conreadors de unes terres properes a les ruïnes d’Empúries.
El any 1936, al esclatar la guerra civil, l’hi fou incauta-da part d’aquesta col·lecció.
Sabem que part d’aquesta fou a parar als museus d’arqueologia de Girona i Barcelona, però no sabem res mes de la resta.

Aqui podeu veure la col.lecció

bibliografia i credits
  • TRIAS DE ARRIBAS, Gloria (1967-1968): Cerámicas griegas de la Península Ibérica. The William L. Bryant Foundation, Valencia
  •  Gandia, Emili. Diaris d’Empúries per Emili Gandia: campanyes dels anys 1908 i 1909. ( introducció de Ripoll i Perelló Eduard).Institut de Prehistòria i Arqueologia de Diputació de Barceloba 1980.
  • Garcia Bellido Antonio. Hispania Graeca.Laminas Ampurias 1903-1972.  Barcelona 1948
  • Botet y Sisó Joaquin. Discursos leídos en la Real Academia de Buenas letras de Barcelona en la recepción publica, 27 diciembre 1908. Girona 1908.
  • Cataleg exposición: Josep Puig i Cadafalch, Empuries i l’Escala. Casa Amatller, Barcelona 2001.
  • Oliveras i Llovera Carme. La col·lecció emporitana de Caterina Albert i Paradís. Annals de l’IEE, núm. 29, Figueres, 1996
  • Anglada Àngels. Caterina Albert, arqueòloga. Annals de l’IEE, núm.29, Figueres, 1966.
Altres dades i links
  • Un petit pot de 2.500 anys, una gran Senyora i un repàs a la Histtòria comuna.

  • La desapareguda col·lecció Víctor Català- Caterina Albert

  • Col.lecció Víctor Català – Caterina Albert