Altre Ampulla de Sant Menna
Al Museu de Montserrat, ens trobem amb altra ampulla, amb aquesta son 12 Ampullae que tenim al nostre Pais.


Categories: Peces