Consulta escarabeu Baqués  

                            Hola a tothom,
Hem aconseguit reunir les imatges de tots els escarabeus de que disposa el Museu de Montserrat.
Amb base al treball de Llorenç Baqués i Estapé, "Escarabeos Egipcios, Catálogo del MOBM, II, Ampurias, 31-32, 1969-70. pag.295-304",
hem pogut anar associant els seus dibuixos i l’informació escrita amb les imatges.
Per eliminació hem arribat a la fi d’aquesta classificació amb algunes incògnites. La darrera de les associacions, imatge/text es la que mes dubtes ens du. I la que em fa demanar-os ajut i opinió.

L’imatge es l’adjunta fotografia i el comentari es el realitzat per el propi Baqués, en el seu altre treball:
"Sobre un fragmento de vaso cerámico con inscripción hierática (del MOBM), Boletín de Asociación Española de Orientalistas, año XIII, 1977", on a la pagina 259, diu:
"apareció entre las piezas guardadas en los almacenes del museo, un bello escarabeo posiblemente del Imperio Medio." I citant-nos per un futur estudi (que lamentablement no poder realitzar) finalitzant qualsevol altre comentari al respecte. Aquest es l’únic fil que associa el comentari a l’imatge, ¿es versemblant?
¿Quina es vostre opinió al respecte?, ¿perquè la seva asseveració de la probable datació?, i ¿quina altre informació em podríeu donar en base a l’inscripció¿, el context de la seva troballa no ens es donat tampoc.
Gracies per l’ajuda.

Categories: General