Imatges de l’exposició a Montserrat

Podeu veure les imatges de les obres d’art arqueologic de la donació de l’any 2005 de caixa Madrid al Museu de Montserrat, imatges magnifiques de la col.lecció egipcia.

Categories: GeneralPeces