La figureta d’Imhotep de Ma’o
 Hem rebut aquesta exquisita imatge, que ja pertany al nostre recull.


Categories: Peces